Subvencions i Ajudes

Els oferim assessorament integral, documentació, tràmit, presentació i obtenció de qualsevol subvenció oferta a tot el país i de qualsevol comunitat autònoma.

Serveis Principals

– Diagnòstic i obtenció del segell pime innovadora
– Tramitació i justificació d’ajudes i subvencions locals, estatals i comunitàries.
– Bonificació de la seguretat social del personal investigador de l’empresa
– Desgravació fiscal de les despeses de i+d+i en l’impost de societats
– Projectes de cooperació internacional entre empreses.

Subvenció R+D+I 2015:

BONIFICACIÓ EN LA COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEDICAT A R+D+I

BENEFICIARIS:

Empreses amb personal investigador contractat que realitzin projectes d’R + D + I en exclusiva (podent dedicar fins a un 15% del temps en tasques de formació, divulgació o similars, relacionades amb els projectes).

OBJECTIU DE L’INCENTIU:

La bonificació de les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes, aplicable al personal INVESTIGADOR contractat dins dels grups 1, 2, 3 i 4 de cotització en el règim general.

INTENSITAT DE LA BONIFICACIÓ:

El 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte del personal investigador.

COMPATIBILITAT AMB DEDUCCIONS FISCALS:

Les Bonificacions seran plenament compatibles amb les Deduccions fiscals per R + D + I sempre que es tracti de personal diferent dins de la mateixa Companyia. No obstant això, per a petites i mitjanes empreses intensives en R + D + I (PIME innovadora), serà compatible fins i tot per al mateix personal. Hi 7.500 PIMES innovadores a Espanya

Saps si la teva empresa és considerada Pime Innovadora? Contacta amb GAFIC per saber si ho ets.

DATA D’APLICACIÓ: EN VIGOR

Sol·licitar bonificacions per a l’anualitat 2015: Caràcter automàtic a partir del 01/01/2015.

Subvencions a empreses:

A continuació els facilitem les subvencions destacades del present exercici, no dubti en contactar amb nosaltres per assessorar-los i obtenir subvencions per a la seva empresa.

– Creació i / o millora de productes i / o processos
– Projectes de col·laboració amb altres empreses ja siguin nacionals o estrangeres
– Projectes de col·laboració amb Universitats i Centres d’Investigació
– Elaboració de plans estratègics per a la PIME
– Elaboració de plans de millora que incrementin la productivitat de l’empresa
– Projectes destinats a millorar la competitivitat de l’empresa
– Projectes de millora de la gestió de les Diverses àrees funcionals de la PIME
– Projectes de canvi de model de negoci o de reorientació de l’activitat habitual de la PIME
– Projectes de millora en l’àmbit de la logística i l’aprovisionament
– Projectes destinats a la minimització de residus
– Projectes destinats a la formació dels treballadors
– Implantació a l’estranger d’una filial de tipus comercial o productiu
– Elaboració de pàgines web i portals informatius d’empresa
– Reformes per a la millora d’establiments comercials
– Projectes d’inversió empresarial en actius fixos
– Projectes d’inversió empresarial que comportin la creació de llocs de treball
– Assistència a fires internacionals. Viatges de prospecció comercial a nous mercats estrangers
– Ajudes per a la realització de patents a l’exterior
– Ajudes destinades a cooperatives i societats laborals
– Ajudes per a la promoció i la internacionalització de la moda i el disseny
– Projectes de comercialització i factura electrònica
– Projectes que incorporin l’adopció de la gestió documental electrònica
– Realització de diagnòstics al Reglament Reach
– Inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball
– Desenvolupament de productes de programari i solucions de negoci electrònic
– Implantació en l’empresa de sistemes de gestió R + D + I
– Contractació de personal investigador (Doctors i Llicenciats) a l’empresa
– Desgravació fiscal de les despeses d’R + D + I
– Creació de noves empreses de base tecnològica
– Ajuts sectorials específiques (empreses sector TIC, Turisme, Automoció)

Gestión Administrativa