Gestoria administrativa

Els serveis de gestoria administrativa realitzats a través del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya són els següents:

Vehicles o Matrícules nacionals i d’importació

Transferències

Targetes de transport privat i públic de mercaderies

Baixes

Duplicats de documentació

Canvis de domicili

 

Conductors

Renovacions

Duplicats