Avís Legal

Gabinet d´Assessorament Fiscal i Comptable és el nom comercial de:
Gafic S.L.P.
NIF:B59943985
C/ Esperança, 2-4, baixos
Premià de Mar (08330) Barcelona
@mail: gafic@gafic.com
Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21572, Llibre 0210, Foli 24557

Informació i continguts del web.

El text, els gràfics, les fotografies, els diferents documents i programes informàtics del web de Gafic S.L.P, en definitiva, el seu contingut, podrà ser modificat o canviat en qualsevol moment sense necessitat d’avís previ.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Gafic S.L. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d’elements del web. Queden expressament exclosos els programes informàtics que mitjançant el web es poden obtenir o de la informació que s’enllaça a webs externes a la de Gafic S.L.P.
S’autoritza l’activitat de descàrrega i emmagatzemen en el disc dur de l’usuari del web de la informació continguda i que és propietat de Gafic S.L.P. sempre que aquesta no es modifiqui, distribueixi (sigui quin sigui el mitjà), reutilitzi, copií (sigui quin sigui el mitjà) plagiï, etc. per a fins de caràcter públic o comercial sense l’autorització per escrit de Gafic S.L.P.
Les actuacions que vulnerin les disposicions anteriorment descrites poden constituir un delicte contra els drets de la propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei de la Propietat Intel·lectual donant lloc a delictes tipificats en el vigent Codi Penal.
En cap cas, Gafic S.L.P. en serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol USUARI de la web.

Enllaços a altres webs

Gafic S.L.P. proporciona l’accés a altres llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d’informar de l’existència d’altres fonts d’informació a Internet. Gafic S.L.P. no es responsable ni del contingut d’aquestes webs ni del resultat obtingut per l’usuari si hi accedeix. La única responsabilitat de Gafic S.L.P. és assegurar-se que aquests enllaços funcionin correctament.

Enllaços des d’altres webs

Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hiperenllaç entre les seves pàgines web i la web de Gafic S.L.P o qualsevol dels seus
canals, ho podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de Gafic S.L.P. i sempre que respecti l’estructura de la part de la web de Gafic S.L.P. on enllaci. No podrà reproduir continguts de la web de Gafic S.L.P. dins la seva web.
L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Gafic S.L.P. i el propietari de la pàgina web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Gafic S.L.P. dels seus continguts i serveis.