Auditoria de protecció de dades

Protecció de Dades

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (15/1999) de 13 de desembre i el Reglament de Seguretat (RD 994/1999) de 11 de juny, obliguen a totes les empreses pel sol fet d’emmagatzemar dades personals de clients, proveïdors o del personal, com per exemple, persones de contacte, direccions, telèfons, comptes bancaris, entre d’altres, s’ha de realitzar una adaptació de la informació que tracta la seva empresa.
Per aquest motiu el nostre despatx disposa d’una societat creada per la realització de consultoria i auditoria de Protecció de Dades. Oferim una solució que garantirà la completa adaptació i manteniment d’un sistema de seguretat que compleix amb totes las obligacions i mesures de seguretat previstes en la vigent y futura normativa.

La correcte adaptació es realitza mitjançant el procediment següent:

– Legalització i Inscripció de fitxers en l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades
– Redacció i elaboració del Document de Seguretat i models de contractes, clàusules i documents legals
– Adaptació informàtica de la seva empresa mitjançant el sistema operatiu Windows

 

Protecio de Dades