Tag: residents

30 de November de 2018

NIE, treballadors i autònoms estrangers

Si ets estranger, et caldrà el NIE (Número d’Identificació d’Estrangers) per poder relacionar-te professionalment amb Espanya. Per això, aquest article et solucionarà moltes de les preguntes que ara mateix tindràs sobre com obtenir el NIE, documents necessaris, com donar-se d’alta o com pagar la teva […]

30 de November de 2018

NIE: foreign workers and self-employed

If you are a foreigner, you will need the NIE (Foreigners Identification Number) to be able to relate professionally to Spain. Therefore, this article will solve many of the questions you will have right now about how to obtain the NIE, necessary documents, how to […]