Tag: noves obertures

27 de November de 2018

Llicència d’obertura local

La llicència d’obertura i activitat és un document que acredita el compliment de les normes d’habitabilitat i ús de l’activitat, és una llicència municipal obligatòria per a exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Si es canvia d’activitat o es traspassi el negoci, s’haurà […]