Tag: IVA

29 de November de 2018

Factura legal, quins requisits ha de complir?

Si vols saber com fer una factura legal, aquest post t’interessa. En el següent article tractarem els termes i condicions que ha de complir tota factura perquè es consideri legal. Recorda que ja havíem comentat en l’anterior post sobre quins són els aspectes a tenir […]

29 de November de 2018

Factura legal, ¿qué requisitos debe cumplir?

Si quieres saber cómo hacer una factura legal, este post te interesa. En el siguiente artículo trataremos los términos y condiciones que debe cumplir toda factura para que se considere legal. Recuerda que ya habíamos comentados en el anterior post sobre cuáles son los aspectos a […]

28 de November de 2018

Invoices and VAT deductible

In the next post, we will treat the data to take into account when making an invoice and when we can deduct the VAT on our invoices. Everything you need to know is detailed below. You must know that every businessman, professional or freelance is […]

28 de November de 2018

Factures i IVA deduïble

En el següent post, tractarem les dades a tenir en compte en realitzar una factura i quan podrem deduir-nos l’IVA en les nostres factures. Tot el que has de saber, ho tens detallat a continuació. Has de saber que tot empresari, professional o autònom està […]

28 de November de 2018

Factura e IVA deducible

En el siguiente post, trataremos los datos a tener en cuenta al realizar una factura y cuando podremos deducirnos el IVA en nuestras facturas. Todo lo que tienes que saber, lo tienes detallado a continuación. Tienes que saber que todo empresario, profesional o autónomo está […]