18 de October de 2016 By webmastergafic

Subvenció pel foment de l’ocupació per a l’any 2016

Benvolguts clients,

Amb la finalitat que en tinguin coneixement, els comuniquem que està vigent la Subvenció pel foment de l’ocupació i que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 31 d’octubre per empreses de Premia de Mar.

Les principals condicions per ser beneficiaris d’aquesta subvenció són:
a)    Que l’empresa realitzi una activitat empresarial o professional i que tingui el seu centre de treball a Premià de Mar

b)    Que durant l’any 2016 subscriguin un contracte laboral amb un treballador en situació d’atur, inscrit a la borsa de treball de l’ Ajuntament de Premià de Mar i que el treballador tingui una antiguitat mínima de tres mesos a la borsa de treball

c)    Que el treballador estigui empadronat a Premià de Mar amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

d)    Que el contracte laboral tingui una durada inicial de, almenys, sis mesos

Les bases específiques i la documentació a presentar es poden trobar al següent enllaç de la web de l’Ajuntament:

https://seuelectronica.premiademar.cat/fitxa.php?id=12247

Així mateix, us informem que a www.premiactiva.com està publicat un díptic informatiu

Agraint la seva col·laboració, rebin una cordial salutació

Servei d’Ocupació
Ajuntament de Premià de Mar

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com