20 de January de 2014 By webmastergafic

Retenció de lloguers al 19% o 21%?

Recordar-los que en el cas de lloguers d’immobles propietat d’una societat, que no estes exempta de suportar retenció, en el cobrament del rebut de lloguer, el percentatge del 21% s’aplica quan el naixement de l’obligació de retenir tingui lloc entre l’1-1-2012 i el 31-12-2013, qualsevol que sigui el període impositiu en el qual s’hagin reportat les rendes subjectes a retenció o ingrés a compte. Quan el naixement de l’obligació de retenir sigui anterior o posterior a aquestes dates, el tipus de retenció del 19%.  ja que en principi no s’ha prorrogat pel 2014 l’aplicació del 21% com s’ha fet per als propietaris persones físicas, encara que s’espera que properament es publiqui la norma que farà que aquests lloguers seran del 21% a partir de la data de la seva publicació.

Per tant:

– Els propietaris d’immobles que siguin societats anònimes,. limitades, etc. aplicaran en el rebuts de lloguer a partir del 01.01.14 la retenció del 19%. (En el cas que es prorrogarà com per a l’IRPF l’hi *indicariamos i a partir de que data seria aplicable)

– Els propietaris d’immobles que siguin Persones Físiques, Comunitats de Béns (*CB), Societats civils Particulars (*SCP), .*seguiran aplicant en els rebuts de lloguer a partir del 01.01.14 la retenció del 21%.

Quedem a  la seva disposició,

Salutacions,

GAFIC, S.L.P.
Tel: 937 517 614
www.gafic.com – Assessoria
www.soporteopenerp.com – Open Erp