25 de September de 2012 By webmastergafic

Recordatori modificacions IVA i retencions

MODIFICACIONS MÉS IMPORTANTS IVA:

L’increment d’IVA efectiu des de l’1 de setembre, té com modificacions més rellevants les següents:

IVA 4% -> 4% (Alimentació bàsica, llibres i revistes, medicaments …)
IVA 8% -> 10% (Aigua, transport, alimentació, material sanitari, museus, hostaleria)
IVA 18% -> 21% (Serveis bàsics com llum, telèfon, cotxes, tabac, cotxes, moda, electrodomèstics …)

Recàrrec d’equivalència:
A partir de l’1 de setembre de 2012, els tipus aplicables seran:

El 5,2 per 100, amb caràcter general.
El 1,4 per 100, per als lliuraments de béns a les quals sigui aplicable el tipus reduït del 10%.
El 0,5 per 100, per als lliuraments de béns a les quals sigui aplicable el tipus superreduït del 4%.
El 1,75 per 100, per als lliuraments de béns objecte de l’impost especial sobre les labors del tabac.

Sectors més afectats pujada del 8% al 21%:
Perruqueries, Flors i plantes, gimnasos, dentistes, cirurgia estètica, cultura (Cinema, teatre), funeràries, TV de pagament.

RETENCIÓ A PROFESSIONALS

Retenció a professionals, s’eleva al 21% des l’1 de setembre de 2012 fins al 31 de desembre de 2013.
– En el període impositiu d’inici de l’activitat i en els dos següents, així com en els casos que es determinin per reglament, el 9%.

Pregunta
• Quins són els tipus de retenció que s’apliquen als rendiments d’activitats econòmiques?
Resposta
• Els percentatges seran:
• Per a les activitats professionals:
– Rendiments satisfets o abonats des l’1 de setembre de 2012:
– Amb caràcter general, el 19%. Tanmateix, aquest percentatge s’eleva al 21% des l’1 de setembre de 2012 fins al 31 de desembre de 2013.
– En el període impositiu d’inici de l’activitat i en els dos següents, així com en els casos que es determinin per reglament, el 9%.
• Per a les activitats agrícoles o ramaderes, el 2%. Excepte en el cas d’activitats ramaderes d’engreix de porcí i avicultura, en què s’aplicarà l’1%
• Per a les activitats forestals, el 2%.
• Quan els rendiments siguin contraprestació d’una de les activitats que expressament es determinen en el reglament i el rendiment net es calcula pel mètode d’estimació objectiva, l’1%.

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Salutacions,

Gabinet d’Assessorament Fiscal I Comptable, GAFIC, S.L.P.
www.gafic.com