24 de October de 2012 By webmastergafic

Pujada dels mòduls 4ºT 2012

Benvolgut client,

Li infomamos que avui s’ha publicat l’Ordre HAP/2259/2012 per la qual es modifiquen els mòduls del règim simplificat de l’IVA aprovats per al 2012, a causa del increment sofert pels tipus des del passat 1 de setembre, del 8 al 10% en el reduït i del 18 al 21% en el general, a més que alguns productes i serveis que venien tributant al reduït hagin passat a fer-ho a tipus general.

Si vols accedir al text íntegre de l’Ordre, click aqui.

El primer que cal aclarir és que els pagaments fraccionats corresponents al tercer trimestre, el termini de presentació va acabar el dia 20 d’aquest mes, no es veuen alterats per aquesta disposició.

En segon lloc, es donen nous mòduls, calculats per al 2012 sencer, de manera que els contribuents que no renunciïn a l’aplicació del règim especial simplificat d’IVA per al quart trimestre s’aplicaran les nova taules per calcular la quota corresponent al quart trimestre, regularitzant en el quart trimestre el corresponent als nous mòduls.

En tercer lloc, els contribuents que hagin cessat en la seva activitat abans de l’1 d’octubre passat, les activitats de temporada finalitzades abans d’aquesta data i els contribuents que s’acullin a la possibilitat de renunciar a l’aplicació del règim que ara se’ls ofereix, només s’aplicaran la taula que estava en vigor per al 2012.

Finalment, es pot renunciar al règim especial simplificat des del 25 d’octubre fins al 30 de novembre, amb efectes des de l’1 d’octubre passat, exercitant l’opció a través del model 036 o 037 i això suposarà també la impossibilitat d’aplicar el règim d’estimació objectiva en l’IRPF 2013, si bé, extraordinàriament, durant el quart trimestre del 2012 seguiran aplicant aquest règim en el seu impost personal.

Esperant que aquesta informació li sigui útil, rebi una cordial salutació,

Gabinet d’Assessorament Fiscal I Comptable, GAFIC, SLP
La seva assessoria comptable, fiscal, mercantil i laboral a Barcelona