5 de September de 2018 By webmastergafic

Pla de Xoc contra la contratació Temporal

Benvolgut client,

El Pla Director per un Treball Digne, inclou com a part essencial del mateix un Pla de Xoc contra la contractació temporal fraudulenta que es produeix en determinades empreses.

Bàsicament, es vol evitar i controlar els contractes temporals actuals en totes les empreses enviant avisos a les empreses per regularitzar la situació dels seus empleats temporals.

Els casos més rellevants a revisar són:

  • Contractes d’Obra o Servei en vigor, i sobretot els que superin els 48 mesos.
  • Contractes que hagin realitzat dos o més contractes temporals previs en una mateixa empresa.

Com a norma general, un contracte temporal que superi els 6 mesos pot ser qüestionat per la inspecció. Es recomana contractes laborals com el d’emprenedors que és indefinit amb un període de prova d’un any.

En conseqüència, el més aviat possible, ha de regularitzar la situació de treballadors temporals de la seva empresa, per evitar inspeccions de la Seguretat Social.

Quedem a la seva disposició,

 

GAFIC, SLP

La seva gestoria fiscal, comptable i laboral a Barcelona i Madrid