Odoo Menu
24 de November de 2016 By webmastergafic

Odoo v9: Millores de la localització espanyola

Benvolguts clients,

Els presentem un resum de les millores i canvis de la comptabilitat per Odoo versió 9, que serviran en gran mesura per la versió 10 de Odoo.

Les millores explicades més rellevants són:
– Interfície més responsive i millora de la usabilitat
– Optimització de menús
– Millores en informes i quadres de comandament
– Eliminació de períodes comptables
– Gestió eficaç i àgil de bestretes de cobraments i pagaments en factures
– Conciliació millorada mitjançant extractes bancaris
– Nous motors i opcions per als impostos AEAT
– Simplificació i flexibilitat en la generació de remeses SEPA

No dubti en contactar amb GAFIC per col·laborar amb la seva empresa ajudar-los amb la comptabilitat mitjançant Odoo

Albert Cabedo
GAFIC, SLP Contribuidor de la localització Espanyola de Odoo
Assessoria fiscal, comptable i laboral amb Odoo des de 2010
www.gafic.com