27 de November de 2018 By webmastergafic

Novetats pels autònoms el 2019

Bones notícies per als autònoms …

Sembla que 2019 es presenta amb grans novetats per als autònoms, no només a nivell de prestacions sinó també per bonificacions i molts altres aspectes de gran importància en la vida de tot treballador.

Si ets autònom, aquest post t’interessa! Segueix llegint i descobreix les millores que s’establiran en poc més d’un mes i de les que podràs beneficiar com a autònom.

1. Dret a prestació:

A partir l’1 de gener de 2019, els autònoms tindran dret a percebre prestació per:

  • atur
  • per accident
  • malaltia professional

Les prestacions es podran gaudir des del primer dia de baixa laboral.

2. Bonificació de la quota:

Una altra de les mesures que entra en vigor aquest gener, consisteixen en la bonificació de la quota.

A partir del segon mes de baixa, el treballador autònom es podrà bonificar del 100% de la quota fins al moment de l’alta.

3. Formació:

L’accés a la formació contínua i el reciclatge professional, seran altres de les mesures que es prendran en compte per a aquest nou any 2019.

4. Maternitat:

Finalment, cal destacar que les treballadores autònomes tindran més protecció davant la maternitat.

Les autònomes, dins dels 24 mesos posteriors a la prestació de baixa per maternitat, podran obtenir una tarifa plana de 60 € durant 12 mesos sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat.

 

Com m’afecten aquestes mesures com a autònom?

Els autònoms veuran incrementades les seves quotes i les seves bases mínimes de cotització a canvi de millores en les prestacions socials descrites anteriorment.

És per això que a partir de gener de 2019, la base mínima de cotització s’incrementarà un 1,25%, fins arribar als 944,35 euros al mes, 1.214 en cas d’autònoms societaris.

D’altra banda, el tipus de cotització serà del 30%, és a dir, 283 euros mensuals, 5,36 euros per als treballadors autònoms, i 364,2 euros per als autònoms societaris, 6,7 euros més al mes.

 

En les properes setmanes us informarem de forma definitiva sobre l’acord portat a terme entre el Govern i els tres representants de les associacions d’autònoms (UPTA, ATA, CEAT).