Novetats AEAT 2018-2019
19 de November de 2018 By webmastergafic

Novetats AEAT 2018-2019

AEODOO va estar en la reunió de desenvolupadors de l’AEAT (Agència Espanyola d’Administració Tributària). En aquesta reunió es van comentar múltiples canvis que afecten directament sectors específics o generals.

En aquest article es detallaran aquells canvis que afecten directament a Odoo (programari professional per gestories i els seus clients). Per això tractarem els temes tractats dividint el contingut en 3 punts:

  1. Aprovades
  2. Pendents d’aprovar
  3. Altres temes tractats

Font: Acysos S.L., Ignacio Ibeas Izquierdo

1- Aprovades

Model 179 – Sectorial

Aquest nou model afecta directament al sector d’habitatges turístics i immobiliàries. S’haurà de comunicar a l’AEAT de cada lloguer indicant el propietari, inquilí, dates d’inici i fi i import del lloguer.

L’objectiu d’aquest model és controlar les rendes generades per aquest sector i s’informarà mitjançant un XML amb un webservice WDSL similar al SII. El primer any serà anual, però passarà a ser trimestral.

Per a més informació fes clic al següent enllaç: Ayuda_Modelo_179

Model 347

Es modifica l’art. 10, i ja no caldrà demanar prorrogar a febrer perquè s’estableix com definitiu la presentació fins al febrer.

Per a més informació fes clic al següent enllaç: BOE-A-2018-14901_Modelo 347

Model 390

Àmbit subjectiu d’exonerats: per establir expressament que la realització d’activitats per les quals no hi hagi obligació de presentar auto-liquidacions periòdiques, no afectarà l’exoneració de presentar el model 390 quan es realitzin simultàniament amb activitats en règim simplificat i / o arrendament de béns immobles urbans.

S’elimina els tipus impositius no vigents i es crea una casella en la que s’inclouran en cas d’una resolució administrativa o sentència fermes amb això tipus.

Per a més informació fes clic al següent enllaç: BOE-A-2018-14901_ Model 390

Model 303

Modificació del 303 per afegir una casella que indiqui si el subjecte passiu està exonerat a presentar el 390.

Per a més informació fes clic al següent enllaç: BOE-A-2018-14901_Modelo 303

Qualitat de la informació – TVGI Online

Aquest nou sistema s’aplicarà gradualment a diferents models de renda i declaracions informatives. L’impacte més directe en Odoo seran els models 347 i 190. Afectarà des del 2019 i des del 2020 afectarà a tots els models de declaracions informatives.

L’objectiu d’AEAT és que no s’introdueixi cap valor incorrecte, per tant, no acceptaran cap registre erroni ni de validació ni d’identificació.

El nou servei permetrà validar les declaracions de manera Online via web service. Si no validen tots els registres permetrà enviar la declaració però sense els registres erronis obligant a crear una declaració complementària.

En aquest nou sistema ajudaria molt integrar el Model 030 de tal manera que Odoo validés les dades de l’empresa en crear-la i evitar un registre erroni per identificació.

Per a més informació fes clic al següent enllaç: BOE-A-2013-12385_Calidad de la informació

2- Pendents d’aprovar

Model 190

Afegeix dues noves subclaus noves 25 i 26 per declarar els rendiments de treball en espècie exempts per a aquelles empreses o ocupadors que presten serveis de primer cicle d’educació infantil als fills dels seus treballadors.

Afegeix un subclau nova 27 per identificar clarament les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social exemptes de l’IRPF.

Model 233 – Sectorial

Model sectorial que afectarà les escoles bressol i centres d’educació infantil autoritzats. Aquests centres estaran a obligats a presentar anualment les dades dels menors de 3 anys o que compleixin 3 anys en els exercicis que estiguin en aquests centres.

Aquest model inclourà les dades d’identificació dels progenitors o tutors legals, la identificació del menor junts les despeses anuals pagats.

El format que s’utilitzarà serà CSV per facilitar la presentació en un sector en què el 25% són autònoms o nanopymes. No hi ha d’haver webservice ni cap comunicació màquina-màquina.

Més informació

Si vols conèixer més sobre les normes en tramitació, fes clic al següent enllaç: Normas_En_Tramitacion

3- Altres temes tractats

Llibre d’IVA

El llibre d’IVA tindrà un format normalitzat de tal manera que totes les empreses hagin de presentar tant el llibre de factures emeses com rebudes en el mateix format. El format serà CSV o Excel.

Subministrament immediat d’Informació (SII)

Plantegen que les empreses que estiguin obligades a presentar SII siguin totes les que facturin com a mínim dos milions d’euros anuals, i no als sis milions actuals.

Seguirem informant de les novetats pròximament. Aconsegueix les millors ofertes newsletters per no perdre’t cap informació important per a tu i la teva empresa.

Subscriu-te aquí a la newsletter de Gafic