12 de December de 2017 By webmastergafic

Noves subvencions per I+D 2017 i 2018

Benvolguts clients,

A continuació els presentem tres ajudes que poden ser del seu interès:

AJUDA DESTINADA A PROJECTES DE R + D EN RÈGIM INDIVIDUAL O EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES EMPRESES

Què se subvenciona?

La creació d’un producte, procés o servei pròxim al mercat, que sigui innovador o que millori substancialment un d’existent.

Import de l’ajut:

Ajuda a fons perdut de fins al 50% del cost total del projecte, amb els següents límits:
Projecte individual: 125.000.- euros
Projecte col·laboratiu: 300.000 euros

Beneficiaris:

Empreses residents a Catalunya.

Despeses subvencionables:

Personal, Col·laboracions externes, subcontractacions, equipament, instrumental, patents, viatges, material fungible, motlles, prototips, llicències de programari, utillatges)

Observacions:

Pressupost mínim del projecte: 200.000.- euros en cas de projecte individual i 500.000 euros en cas de projecte col·laboratiu.
Durada màxima del projecte: 30 mesos.

AJUDA PER A CONTRACTES DOCTORATS INDUSTRIALS

Què se subvenciona?

Formació de doctors en empreses que participin en projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o un estudi de viabilitat en el qual s’emmarqui la seva tesi doctoral.

Import de l’ajut:

La intensitat de l’ajuda, en forma de subvenció, serà del 50% en el cas de gran empresa, el 60% en Mitjana i el 70% en el cas de petita empresa.

Beneficiaris:

Petita, Mitjana i Gran Empresa.
Empresa Spin-Off i Jove Empresa Innovadora.

Despeses subvencionables:

Tindrà una durada de 4 anys.
Es destinarà a cofinançar el salari i la quota empresarial a la Seguretat Social. El cost de la contractació anual mínima serà de 16.422 euros amb un màxim de 21.800 euros. S’haurà d’obtenir el grau de doctor dins de les 3 primeres anualitats.

Observacions:

Termini de presentació del 18 de gener de 2018 al 8 de febrer de 2018. Pagament de l’ajuda anualment a la bestreta sense constitució de cap garantia.

AJUDA PER A CONTRACTES TORRES QUEVEDO

Què se subvenciona?

Contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat durant un període de 3 anys.

Import de l’ajut:

La intensitat de l’ajuda, en forma de subvenció, serà del 50% en el cas de gran empresa, el 60% en Mitjana i el 70% en el cas de petita empresa.

Beneficiaris:

Petita, Mitjana i Gran Empresa.
Empresa Spin-Off i Jove Empresa Innovadora.

Despeses subvencionables:

Tindrà una durada de 3 anys.
Es destinarà a cofinançar el salari i la quota empresarial a la Seguretat Social. El cost de la contractació anual mínima serà de 18.000 euros amb un màxim de 55.000 euros.

Observacions:

Termini de presentació del 11 de Gener de 2018 a l’1 de febrer de 2018. Pagament de l’ajuda anualment a la bestreta sense constitució de cap garantia. Cada empresa pot presentar un màxim de 3 sol·licituds, corresponent-cadascuna d’elles amb un projecte clarament diferent.

Per a més informació pot contactar amb el nostre departament de subvencions@gafic.com.

GAFIC, SLP

Subvencions per a la seva empresa