16 de December de 2014 By webmastergafic

Noves Retencions 2015

Benvolguts clients,

A continuació els informem de les noves retencions d’IRPF per a l’exercici 2015 i 2016.
– Rendiments del treball
– Rendiments del capital mobiliari
– Rendiments de Capital Immobiliari (Arrendaments o Lloguers)
– Rendiments d’activitats econòmiques
– Guanys patrimonials
– Altres Rendes
– Treballadors Desplaçats a territori Espanyol.

Destaquem que les retencions de Capital Immobiliari, Lloguers o Arrendaments serà:
Exercici 2015: 20%                –          Exercici 2016: 19%
Quedem a la seva disposició,

Gabinet d’Assessorament Fiscal i Comptable GAFIC, SLP
Especialitzats en Comptabilitat i Fiscalitat a Odoo – OpenERP
www.gafic.com
www.soporteopenerp.com