16 de December de 2014 By webmastergafic

Nous Productes de Tipus Reduït 10%

Nou apartat vuitè l’annex LIVA. (Llistat de productes als quals resulta aplicable el tipus reduït del 10%)

• Les ulleres, lents de contacte graduades i els productes necessaris per al seu ús, cura i manteniment.
• Dispositius de punció, dispositius de lectura automàtica del nivell de glucosa, dispositius d’administració d’insulina i altres aparells per a l’autocontrol i tractament de la diabetis.
• Dispositius per a l’autocontrol dels cossos cetònics i de la coagulació sanguínia i altres dispositius d’autocontrol i tractament de malalties discapacitants com els sistemes d’infusió de morfina i medicaments oncològics.
• Bosses de recollida d’orina, absorbents d’incontinència i altres sistemes per incontinència urinària i fecal, inclosos els sistemes d’irrigació.
• Pròtesis, ortesis, ortopròtesis i implants quirúrgics, en particular els que preveu el Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, incloent els seus components i accessoris.
• Les cànules de traqueotomia i laringectomia.
• Cadires terapèutiques i de rodes, així com els coixins antiescares i arnesos per a l’ús de les mateixes, crosses, caminadors i grues per a mobilitzar a persones amb discapacitat.
• Plataformes elevadores, ascensors per a cadires de rodes, adaptadors de cadires a escales, rampes portàtils i barres autoportants per incorporar-se per si mateix.
• Aparells i altres instrumental destinats a la reducció de lesions o malformacions internes, com suspensoris i peces de compressió per varius.
• Dispositius de tractament de diàlisi domiciliària i tractament respiratoris.
• Els equips mèdics, aparells i altres instrumental, destinats a compensar un defecte o una incapacitat, que estiguin dissenyats per a ús personal i exclusiu de persones amb deficiència visual i auditiva.
• Els productes de suport que estiguin dissenyats per a ús personal i exclusiu de persones amb deficiència física, mental, intel·lectual o sensorial:
• Productes de suport per a vestir-se i desvestir-se: calçadors i sacabotas amb mànecs especials per poder arribar a terra, penjadors, ganxos i varetes per subjectar la roba en una posició fixa.
• Productes de suport per a funcions de neteja: alces, reposabraços i suports per al vàter.
• Productes de suport per a rentar-se, banyar-se i dutxar-: raspalls i esponges amb mànecs especials, cadires per a bany o dutxa, taules de banyera, tamborets, productes de suport per reduir la longitud o profunditat de la banyera, barres i agafadors de suport.
• Productes de suport per possibilitar l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, com ratolins per moviments cefàlics o oculars, teclats d’alt contrast, polsadors de parpelleig, programari per a possibilitar l’escriptura i el maneig del dispositiu a persones amb discapacitat motòrica severa a través de la veu.
• Productes de suport i dispositius que possibiliten a persones amb discapacitat motòrica agafar, accionar, aconseguir objectes: pinces llargues d’agafada i adaptadors de adherència.
• Estimuladors funcionals.