20 de November de 2017 By webmastergafic

Nou Model 232 Operacions vinculades entre soci i empresa

Benvolgut client,

A continuació, els comuniquem una presentació resumida del nou model 232 d’Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades.

Els contribuents de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la renda de no residents han de presentar abans del 30.11.2017, el model 232 informant del total d’operacions que hagin realitzat el 2016 amb societats vinculades, sempre que hagin fet un global de les seves operacions habituals que superin els 250.000.- €, sense incloure IVA, i si se superen 100.000.- € durant l’exercici si són amb persones físiques vinculades que tributin per mòduls, si són de transmissió d’immobles i operacions d’intangibles o de transmissió de negocis, participacions o valors.
També han de presentar aquest model les societats que facturin a una societat vinculada, més del 50% del total d’ingressos per la seva activitat de la societat. (Exemple una societat que lloga la nau a una societat dels mateixos socis o persones vinculades encara que sigui per 80.000.- € a l’any i aquesta societat tingui només d’ingressos 140.000.- que inclouen els citats 80.000.- €)

Des de GAFIC hem contactat amb tots els nostres clients que estaven afectats per operacions vinculades, si creu que ha de confeccionar el model 232, preguem ens ho comuniqui durant el mes de novembre de cada exercici.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte que ens desitgi plantejar,

GAFIC, SLP
La seva assessoria Fiscal, Comptable i Laboral
Especialitzada en Odoo