La assessoria fiscal i comptable experta en Odoo

Odoo

LA PRIMERA ASSESSORIA ESPECIALITZADA EN ODOO


Què és Odoo?

És un programa de gestió empresarial integral

L’ERP de codi obert més estès del món.
– 0 € en costos de llicències
– 100% segur i fiable (accés al codi)
– Modular i extensible
– Multiplataforma

El seu funcionament és modular, i en conseqüència, podem anar instal·lant i utilitzant els diferents mòduls que ens ofereixen a mesura que els anem necessitant. Entre altres mòduls disponibles tenim l’àrea comptable i financera, compres, inventari, CRM, recursos humans, gestió de vendes, gestió de projectes, gestió de comandes, entre molts altres que podem anar afegint, per poder crear un programari ideal per a la seva empresa.

Per què Odoo?

Odoo és un complet sistema de gestió empresarial (ERP) que cobreix les necessitats de les àrees de comptabilitat, vendes, compres, i magatzem, entre d’altres.
Odoo suporta múltiples companyies, múltiples monedes i múltiples comptabilitats. A més incorpora funcionalitats de gestió de documents per agilitzar la col·laboració entre departaments i equips en l’empresa; i permet treballar remotament mitjançant una interfície web des de qualsevol equip connectat a Internet. Odoo està traduït actualment a més de 30 idiomes i disposa de suport multi idioma, que es pot assignar a usuaris del sistema, clients o proveïdors.

Quins beneficis aporta Odoo?

Volem que la seva empresa es centri en fer funcionar la maquinària necessària per augmentar la productivitat, destacar de la competència i maximitzar els beneficis. En un context socioeconòmic com l’actual, és fonamental comptar amb eines lliures, i sense costos de llicències que li permetin assolir aquestes metes. Aquest programa ens permetrà augmentar la productivitat dels treballadors i del negoci, reduirà els inventaris, temps de comandes, temps de vendes a clients, disminució de compres i no té cost de llicències a causa que és de codi obert, entre molts altres avantatges que faran incrementar l’eficàcia i eficiència de la seva empresa.

Quins serveis oferim?

GAFIC, SLP és la primera assessoria integral en oferir als seus clients tot el que necessiten per realitzar una implantació amb garanties, consultoria, suport, formació i assessorament funcional del erp, així com d’assessorament d’Odoo en matèria de comptabilitat i fiscalitat específica per a aquest programa. L’objectiu d’aquest servei és el que la seva assessoria tingui coneixements del seu programa de gestió empresarial, pugui connectar-se a la seva comptabilitat per modificar-la, corregir-la o verificar, pugui resoldre a l’instant tots els dubtes que tinguin en realitzar la comptabilitat.

Beneficis més importants per a clients de GAFIC+Odoo, sense cap cost afegit són:

– Que la seva assessoria i la seva empresa treballin sobre el mateix programa i base de dades, evitant duplicitat de treball i estalviant temps en l’administració de la seva empresa.
Coneixement de l’assessoria del Erp que utilitza la seva empresa.
Comptabilització de nòmines, tancaments, amortitzacions i resta seients més complicats que ho fem nosaltres directament a la seva Base de Dades des GAFIC.
Cap problema ni inversió de temps per preparar impostos trimestrals, anuals, balanços, tancaments, amortitzacions i qualsevol documentació o burocràcia comptable i fiscal.
Agilitat de comunicació assessor i client.
Comunicació amb l’implantador del programa en desenvolupament de nous mòduls i actualització informàtica de novetats fiscals i comptables.

Així mateix, s’ofereix l’opció d’externalitzar el departament comptable de la seva empresa totalment o parcialment, com a conseqüència del servei de comptabilitat via telemàtica. Un exemple d’aquest servei seria la realització de la conciliació bancària des de l’assessoria, reduint considerablement el temps que la seva empresa dedica a complir amb les obligacions mercantils i tributàries.

Gràcies a aquest servei es redueixen els costos de la seva empresa i es garanteix un correcte funcionament de la seva empresa en matèria mercantil, comptable i fiscal.

Visualitzi ara les nostres ponències a les jornades Odoo i totes les notícies, cursos i manuals fent CLIC AQUI

Ets implantador? Fes clic aquí