28 de March de 2015 By webmastergafic

Creació i configuració impostos, codis d’impost i posicions fiscals OpenERP Odoo

A continuació els presentem la nova configuració d’impostos de OpenERP i Odoo realitzada per GAFIC, SLP com a assessors comptables i fiscals especialitzats en Odoo / OpenERP, modificant i adaptant tots els impostos, codis d’impostos i posicions fiscals existents a la legalitat actual de abril 2015 , incloent l’última modificació d’IVA de revenedors de tablets, telèfons, consoles i ordinadors amb Inversió del Subjecte Passiu.

Amb aquesta configuració, Pedro Manuel Baeza i Factor Lliure, han generat el fitxer XML d’impostos, així com millorat i adaptat el mòdul d’OpenERP per a versions 7.0 i 8.0 Odoo del account_Chart_update. Moltes gràcies per la col·laboració conjunta de totes les empreses i el resultat obtingut.

Les principals millores que podem trobar en actualitzar el nostre Odoo a aquesta versió 2015 d’impostos són les següents:

– Millora de la visualització i ordenació de la taula d’impostos, visualitzant els resultats de cada impost o model com el resultat de l’IVA 303 i els seus corresponents Bases imposables, retencions com el model 111, 115, 123, dades extres necessàries per a la confecció de els resums anuals d’IVA 390. Així mateix, permet la visualització i exportació d’informació per als models 349, 216 i 296.
taula impostos odoo openerp
– Configurats tots els impostos possibles a nivell nacional i internacional, tant de compra i venda de béns com de serveis, amb els seus mapatges corresponents.
– Desdoblament dels impostos principals de venda com el 21% repercutit, resultant el 21% repercutit de béns, de serveis i d’Inversió del Subjecte Passiu per béns afectes a la nova llei de revenedors de Tablets, videoconsoles, telèfons i ordinadors portàtils. És important tenir correctament configurats els impostos de cada producte, perquè posteriorment realitzi correctament els mapatges segons la posició fiscal assignada a cada client o proveïdor.
– Desdoblament de les retencions a: retencions de treball, professionals i arrendaments per a la correcta divisió necessària per a la confecció dels diferents models 111, 115 i 123 de retencions
– Nous impostos creats de retenció com ara l’IRPF 19%, IRPF 20% per arrendaments, retenció 15% per a professionals, IRPF 1% per mòduls, entre d’altres.
– Nous impostos i codis d’impostos, així com modificació dels existents per al compliment correcte de la informació del model 303 basat en totes les seves caselles, així com creació i adaptació de les noves caselles del model 303 actual com ara: Creació de caselles de serveis i béns intracomunitaris, extracomunitaris, modificacions de bases i quotes …
– Creació de totes les posicions fiscals possibles així com el seu correcte mapeig de comptes per a la seva automatització de conversió d’impostos segons la posició fiscal definida. Per exemple, mapeig automàtic de la venda i compra de serveis intracomunitaris i extracomunitaris, Inversió del subjecte passiu per revenedors …

En resum, totes les anteriors configuracions han de permetre la seva Base de Dades d’OpenERP i Odoo guanyar en agilitat comptable i fiscal per a la confecció dels seus impostos, així com dels seus corresponents informes, podent complir amb qualsevol tipus d’Impost tributari o obligació de la seva empresa.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Salutacions,

Albert Cabedo Pla
GAFIC, S.L.P.
www.gafic.com – Assessoria Fiscal, Comptable i Laboral experta en Odoo
www.soporteopenerp.com – Open Erp / Odoo