Comptabilitat per empreses

Comptable

Es tracta d’un servei previ i necessari per la realització i presentació de les obligacions tributaries i mercantils de les empreses.

Aquest servei s’adapta segons les necessitats de cada client:

– En cas de que el client li interessi gestionar i controlar la seva empresa en tot moment, oferim un programa de comptabilitat molt intuïtiu i pràctic per la introducció dels assentaments comptables sense necessitat de tenir cap coneixement de la matèria
-En cas de que el client li interessi, sempre pot entregar la comptabilitat a la nostre assessoria i nosaltres li confeccionarem la comptabilitat

El servei d’assessorament integral inclou les següents gestions:

– Planificació comptable
– Confecció de la comptabilitat, adaptada al Pla General Comptable de cada sector
– Requisits de factures i documents comptables – Elaboració de balanços i comptes de pèrdues i guanys
– Formació d’inventaris
– Amortitzacions, regularitzacions i tancament de la comptabilitat al final del exercici econòmic
– Confecció de comptes anuals
– Confecció d’estats econòmics i comptables
– Anàlisis financers i econòmics

Asesoria Fiscal