24 de April de 2015 By webmastergafic

Com imprimir llibres comptables telemàtics

Benvolguts clients,

Els recordem que el proper 30 d’abril ens cal que ens facilitin els llibres de comptabilitat en PDF per email a contabilidad@gafic.com, dropbox a gafic@gafic.com o mitjançant el web https://www.wetransfer.com/. Si la seva empresa utilitza el programa TRESOR, Odoo o OpenERP, des de GAFIC ja generarem els fitxers dels balanços i diaris sense necessitat de la seva ajuda o informació.

S’han de rebre DOS ÚNICS PDFs que es descriuen a continuació:

1) Llibre d’Inventari i comptes anuals:
Balanç de sumes i saldos a nivell 4 gen / 01 / 201X a 31/03 / 201X.
Balanç de sumes i saldos a nivell 4 gen / 01 / 201X a 30/06 / 201X.
Balanç de sumes i saldos a nivell 4 gen / 01 / 201X a 30/09 / 201X.
Balanç de sumes i saldos a nivell 4 gen / 01 / 201X a 31/12 / 201X
Balanç de sumes i saldos a màxim nivell de 01/01 / 201X a 31/12 / 201X.
Balanç de sumes i saldos a màxim nivell incloent el tancament de 01/01 / 201X a 31/12 / 201X.

2) Llibre diari: Diari de l’empresa de l’any 201X

QUE FER SI EL MEU PROGRAMA NO EM FACILITA DOS PDFs I EM GENERA VARIS PDFs?
Si el seu programa de comptabilitat no li permet imprimir els balanços numerats en un únic pdf, podeu usar les següents eines i programes gratuïtes per obtenir dos pdfs remunerats correctament i unir el primer pdf en cas de tenir diversos balanços.

– CREAR O IMPRIMIR UN PDF:
Programa que crea una impressora més en el nostre ordinador anomenada CutePdf – Haz clic aquí para descargar CUTEPDF, posteriorment demana instal·lar un conversor, es precis instal·lar-l’ho.

– UNIR PDF:
Programa per unir PDF: Fes clic aquí per a la descàrrega de PDF Split and Merge
Web en línia per unir PDF: http://smallpdf.com/es/unir-pdf

– Renumerar PDF:
– Programa gratuït per numerar pdf: Fes clic aquí per a la descàrrega de Jpdf Tweak Important tenir JAVA instal·lat.
Instruccions d’ús en castellà:
– Descargar el programa y descomprimir, no requiere más instalación.
– Ejecutar o hacer clic en el archivo jpdftweak.
– En la pestaña INPUT, en la casilla FILENAME, hacer clic en select y seleccionar el archivo deseado a numerar.
– En la pestaña Watermark, marcar la casilla ADD page number y USE different page number, y hacer clic en el botón ADD.
– En la pestaña Output, en la casilla FILENAME, hacer clic en select y seleccionar donde guardar el archivo resultante.
– Es pot fer amb Adobe Professional programa de pagament.

Per a més dubtes sobre la presentació telemàtica dels llibres comptables, d’actes i socis de la seva empresa, o bé de com generar els pdfs dels llibres de comptabilitat tant el llibre diari com el de balanços o inventari i comptes anuals, preguem contactin amb la seva assessoria de Barcelona especialista en comptabilitat i fiscalitat en OpenERP des de 2010.

GAFIC, SLP
Assessorament fiscal, comptable i laboral de societats limitades, anònimes, autònoms i particulars des de 1985
www.gafic.com