22 de April de 2015 By webmastergafic

Com funciona el SEPA a Odoo OpenERP

Els passos a seguir en OpenERP són els següents:

1) Compte bancari i mandat en client / proveïdor:
– Primer tenir indicada compte bancari IBAN en cada client o proveïdor
– Adjuntar en l’apartat de “Mandats de càrrec directe” (El mandat és l’autorització que s’ha
– Seleccionar Tipus de Mandat
1) Recurrent (Si és una quota o es faran diversos cobraments)
2) Únic (autorització per a un sol ús)
– Tipus de seqüència per al pròxim cobrament
1) Inicial: (El primer si és recurrent, no s’usa, normalment s’indica periòdic sempre)
2) Diari (El més usat i que cal seleccionar)
3) Final (L’últim gir si es tracta d’un cap de contracte, no s’usa habitualment)
– Esquema:
1) Bàsic (CORE): el normal habitual.
2) Empresa (B2B): usat només per a empreses i necessites document especial B2B signat.
– Data del mandat
– Escanejat del mandat: Cal seleccionar i pujar una pdf o no deixa desar.
– Un cop aquest tot emplenat, es pot guardar i després validar.

2) Generar la remesa per enviar al banc:
– Anar a comptabilitat / Pagament / Ordres de Pagament / Crear
– Referència: Posar el nom de la remesa
– Mode de Pagament seleccionar el que tinguem guardat o bé s’ha de crear seguint les indicacions següents:
– Nom: indicar el nom: per exemple: Cobrament Rebut Domiciliat “Banc Sabadell”
– Diari: Selecciona el diari del banc anterior “Banc Sabadell”
– Compte Bancari: Seleccionar el compte bancari del banc anterior “Banc Sabadell”
– Tipus exportació:
1) Per cobraments: SEPA Direct Debit V02 (recommended)
2) Per a pagaments: SEPA Credit Transfer V03 (recommended)

3) Seleccionar les factures a remesar
– A la finestra de generar la remesa, fem clic al botó FACTURES
– Ens apareix la data de venciment que volem seleccionar, per exemple, 30 juny 2015 (Ens buscarà totes les factures amb venciments anteriors a 30 de juny de 2015).
– Clic en botó Cercar
– I ens apareixen les factures
– Clic a botó “afegir a l’ordre de pagament”
– Ens apareixen a la remesa totes les factures, podem eliminar les línies que no vulguem domiciliar per diferents motius.
– Clic en Confirmar pagaments i ens generar la remesa SEPA, el fitxer per enviar al banc.

4) Com comptabilitzar els cobraments o pagaments?
– Anar a comptabilitat / Banc i Caixa / Extractes bancaris / Crear.
– En referència posem el nom de l’extracte
– La data i període en la qual hem cobrat els rebuts en el nostre banc
– Seleccionem el diari del nostre banc
– Fem clic al botó importar línies, Afegir un element, i ens apareixen els moviments de pagament o cobraments pendents de conciliar.
– Els afegim amb el botó OK, i podem anar al botó conciliar i conciliar com un extracte bancari normal.

NOTA: Es poden utilitzar comptes ponts, o bé eliminar la línia d’ingrés o pagament de l’extracte del banc descarregat per no duplicar assentaments comptables.

GAFIC, SLP
Comptabilitat en OpenERP Odoo des de 2010
www.gafic.com