14 de February de 2018 By webmastergafic

Com donar d’alta un forn, bakery o cupcakes a Hisenda?

Hi fleques o bakerys que ofereixen servei de degustació en el propi local, i altres fleques que no disposen d’espai per degustació, per tant únicament venen el producte de la fleca.

Anem a explicar la fiscalitat i tributació de lluna fleca amb degustació:

De quina activitat m’he de donar d’alta per un forn o bakery?

El primer és determinar que epígraf d’hisenda ens correspon, o el que és el mateix, determinar la nostra activitat d’IAE segons hisenda:

Basat en la Consulta Vinculant V1042-16, de 15 de Març de 2016, de Subdirecció General de Tributs Locals, l’Epígrafe 644.1 de la Secció 1ª de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, que classifica el comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis.

Que podem vendre amb aquest epígraf?

“Aquest epígrafe faculta per a:

El comerç al detall de tot tipus de pa i pans especials; de productes de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria; d’hòsties i neules, caramels, dolços, torrons, pastes de full, pastes, conserves en dolç, galetes, cacau i xocolata i els seus derivats i succedanis; de llet, productes lactis i mel; gelats, carns fredes, conserves de totes classes; salses de carn o peix, fruites en almívar, en melmelada o en pasta; infusions, cafè i solubles; begudes embotellades i amb marca; formatges, embotits i emparedats.

La fabricació de pa de totes classes i productes de pastisseria, brioixeria, confiteria i gelats, en el propi establiment, sempre que la seva comercialització es realitzi en les pròpies dependències de venda.

Degustar els productes en el propi establiment acompanyats de begudes refrescants i solubles.

Comercialitzar els articles en envasos de bijuteria fina, porcellana o fantasia, així com en un altre tipus d’envasos com ara ninots de plàstic o drap. ”

Com he de tributar o pagar impostos?

És important tenir clar el següent:

1.- Podem fabricar o elaborar productes, com acabar de coure el pa, brioixeria, elaborar cupcakes, pastissos o similar
2.- Podem comprar productes de la fleca i vendre’ls sense enfornar ni elaborar.

Si venem productes elaborats, com s’indica en el primer apartat, tributarem per IVA general (L’IVA es liquida amb hisenda en funció de l’IVA cobrat de les nostres vendes, menys l’IVA pagat als nostres proveïdors)
Si venem productes comprats i venuts sense elaboració alguna, apartat segon, tributarem per recàrrec d’equivalència (En totes les nostres compres pagarem una mica més d’IVA, però no estarem obligats a pagar l’IVA sobre el que venem)

També hi ha la possibilitat que tinguem els dos casos anteriors, en aquest cas, haurem de portar com dos comptabilitats separades segons el producte si és elaborat o no. I les despeses comunes, com la gestoria, aigua, llum, gas i etc … aplicar una prorrata per deduir la part proporcional d’IVA que es calcula en funció de les vendes de l’exercici amb IVA i productes amb RE.

D’altra banda, tenim l’opció de tributar per mòduls (Quantitat fixa d’impostos a pagar d’IRPF i IVA, calculada segons uns paràmetres d’hisenda) o bé per estimació directa simplificada (Quantitat d’IRPF i IVA basada en la diferència d’Ingressos menys despeses )

És un breu resum introductori a com tributar i començar correctament amb una Bakery, fleca o pastisseria.

Quedem a la seva disposició,

Salutacions,

GAFIC, SLP

La seva assessoria fiscal, Comptable i Laboral a Barcelona i ara també gestoria a Madrid