17 de January de 2018 By webmastergafic

Com configurar la prorrata en Odoo

Què és la prorrata i qui l’aplica?

Estar en prorrata d’IVA vol dir que no em puc deduir la totalitat de la meva IVA deduïble, normalment perquè no totes les meves vendes són amb IVA. Per tant, una empresa que lloga pisos i locals, es pot deduir l’IVA suportat al 100% de les despeses directament afectes als locals, (ja que el lloguer de pisos es facturen sense IVA) i de les despeses comunes de les dues activitats , únicament es pot deduir la part proporcional de la part deduïble d’IVA suportat (gestoria, despeses d’oficina, subministraments de la pròpia empresa i etc …), basat en el tant per cent de vendes de l’exercici anterior de forma provisional, i regularitzant al final del present exercici.

Així mateix, succeeix amb empreses que tinguin vendes amb i sense IVA, (per exemple formacions exemptes d’IVA) on la despesa de les factures amb IVA es pot deduir al 100%, les despeses corresponents a les vendes sense IVA no es pot deduir el mateix, i de les despeses comunes, el tant per cent que correspongui.

Com configurar la prorrata en Odoo?

A continuació anem a mostrar pas a pas, com configurar el nostre Odoo perquè apliqui la prorrata en les factures comuns de forma automàtica. La present explicació s’ha basat en la versió 8.0 de Odoo, encara que es pot aplicar a versions inferiors sense problema, i en versions superiors tenint en compte que no hi ha codis d’impost.

Exemple: Una empresa que té un 1% de prorrata, això vol dir que l’empresa es pot deduir un 1% de l’IVA suportat. Anem a configurar el tipus d’IVA al 21%, i es pot aplicar a la resta d’impostos del 10%, 4%, béns d’inversió, intracomunitaris i etc.

NOTA: En els intracomunitaris s’aplica exactament de la mateixa manera, ja que es repercuteix el 100% de l’IVA, mentre únicament suportes el que pots deduir-te.

En el cas actual el 21% d’IVA, l’empresa es pot deduir un 0,21% i no es pot deduir un 20,79% del total del 21%.

1.- Primer vam crear un impost amb els fills següents, tenint en compte el que assenyala en vermell:

2.- En els fills configurem l’Impost d’IVA no deduïble tenint en compte el que assenyala en vermell. No indiquem compte comptable d’impostos per factures perquè seleccioni automàticament la mateixa compte indicat en la línia de la factura com despesa, imputant automàticament com a despesa en el mateix compte comptable l’IVA no deduïble.

3.- Ara creem un altre impost fill per l’IVA deduïble, tenint en compte el que s’ha comentat en vermell.

4. – Ara podem configurar la posició fiscal de prorrata, per si volem que en determinats proveïdors ja ens apliqui l’IVA de prorrata en tots els casos:

5.- El resultat de com s’aplica de forma automàtica l’IVA amb prorrata de l’exemple anterior, és el següent:

 

NOTA canvi exercici: Per actualitzar la prorrata en cada exercici, únicament cal modificar els punts 2 i 3, impostos fills de cada impost creat amb prorrata.

NOTA intracomunitaries: Es pot crear una posició fiscal de prorrata intracomunitària, perquè apliqui automàticament els impostos de prorrata intracomunitaris.

Esperem sigui de la seva utilitat el present manual per configurar la prorrata en els impostos de Odoo.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta relacionada amb la comptabilitat de Odoo o sobre els nostres serveis de gestoria en línia amb Odoo.

Salutacions,

 

GAFIC, SLP

La seva assessoria fiscal, comptable i laboral especialitzada en Odoo des de 2010.