9 de February de 2016 By webmastergafic

Com calcular el model 347 en Odoo?

Benvolguts clients,

A continuació li detallem el procés per a la generació del fitxer per a la presentació del model 347 de Odoo o OpenERP a la pàgina web d’hisenda o bé, per a facilitar la informació al seu assessoria.
Abans de res, és important tenir el mòdul l10n_es_aeat_mod347, del propi repositori d’OCA de la branca de localització espanyola l10n-spain.

NOU: Veure vídeo tutorial i manual de com calcular el model 347 en Odoo en versió 11, 12 i superiors.

Per procedir al càlcul, revisió i presentació del model 347, pot seguir els passos següents: (versions anteriors a v8 o similar)
1) Anar a comptabilitat / Informe / Informes legals / Declaracions AEAT / Model 347
2) Fer clic a botó nou/crear
3) Ens apareixerà una pantalla com la següent, la qual és important omplir els següents camps, com s’indica a la imatge:
– Exercici
– Tipus de període: Anual
– Períodes: tots els de l’exercici
– NIF del representant legal (opcional)
– Dades de Contacte: Nom i telèfon
– Marcar la casella agrupar per NIF: per agrupar possibles NIFs duplicats corresponents a un mateix client o proveïdor.
– Clic a botó CALCULAR

Un cop calculat, ens mostrarà a la pestanya REGISTRE D’EMPRESES I REGISTRE D’IMMOBLES (si fos el cas), el nombre total de clients i proveïdors que han superat els 3.000 € l’exercici anterior.
Així mateix, ens apareixerà en el menú superior central el botó d’IMPRIMIR, el qual permet generar un informe per a la revisió de quantitats totals i per trimestres. Si en algun cas volem modificar la quantitat total a declarar, està no és editable i es basa en les factures comptabilitzades en Odoo, per tant, podem afegir les factures tenint en compte de no modificar l’IVA declarat i recalcular el model 347. Una altra opció és importar el fitxer en un programa extern com el que proporciona hisenda i poder editar-les des del mateix.

Si vosté és client dels nostres serveis d’assessoria fiscal i comptable, no s’ha de preocupar de les modificacions, únicament ens les comunica via email a gafic@gafic.com i procedirem a realitzar les modificacions abans de la presentació.

NOTA 1: La clau A significa proveïdor. La clau B significa client. Hi ha més claus menys habituals per a subvencions, agència de viatge …
NOTA 2: Recordar que l’import a declarar és base + IVA, i que NO és obligatori declarar proveïdors o clients declarats en altres impostos com ara, lloguers amb retenció, factures amb retenció, intracomunitàries, serveis intracomunitaris i extracomunitaris declarats en model 296 i etc … Com a norma general, les empreses que hagin presentat el model 340, no estan obligades a presentar l’impost informatiu 347 de Odoo.

Contacti amb nosaltres i l’ajudem a resoldre els seus dubtes de comptabilitat i suport funcional de Odoo i OpenERP

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com