8 de February de 2018 By webmastergafic

Com automatitzar la comptabilització de remeses a Odoo

A continuació mostrarem com automatitzar la comptabilització de la remesa de les factures girades per cobrar mitjançant remesa bancària SEPA. L’objectiu és optimitzar el procés estàndard de Odoo amb un simple mòdul i una configuració senzilla.

Primer procedim a instal·lar el següent mòdul: account_banking_payment_transfer. Aquest mòdul habilita l’opció d’incloure un compte comptable en la manera de pagament, veure imatge a continuació. D’aquesta manera el procés per generar factures per després remesar el cobrament i comptabilitzar-se simplifica (en pagament funciona exactament igual):

Passos a seguir:

1) Generem les factures amb la seva manera de pagament, compte bancari i mandat SEPA que es pot predefinir a la fitxa del client / proveïdor.
2) Creem l’ordre de cobrament en comptabilitat / Pagament / Ordres de Cobrament, seleccionant la forma de pagament. En aquest mode de pagament, podem editar / configurar el compte comptable i diari desitjat.
NOTA: Es recomana usar un compte pont 431.000 i un diari pont per exemple “Rebuts domiciliats banc XXX”. D’aquesta manera queden ben clars i separats els moviments per aquest procés.
3) Un cop validem l’ordre de cobrament, el programa ens marca com a pagades les factures i ens trasllada la “deute” pendent del compte 430 del client al compte 431.
4) Un cop rebem els diners en el compte bancari, mitjançant l’extracte bancari procedim fer clic al botó “seleccionar contrapartida” de la part inferior del moviment d’ingrés del banc a la finestra de CONCILIAR, i indiquem el compte 4.310.000.
5) Revisem els apunts del compte 4.310.000, mitjançant apunts comptables, el major o balanç sumes i saldos, d’acord que el saldo actual del compte és 0 €, o bé que hi ha les mateixes operacions de HA que de HAVER.

Esperem aquesta mini guia li sigui d’utilitat, quedant a la seva disposició per a qualsevol consulta o dubte al respecte.

Una altra notícia relacionada amb SEPA de Odoo: https://gafic.com/funciona-sepa-odoo-openerp/

Salutacions,

GAFIC, SLP
La seva assessoria i gestoria especialitzada en Odoo des de 2010