8 de February de 2018 By webmastergafic

Codi LEI

CODI LEI


Operativa per a la presentació de sol·licituds, portabilitats i renovacions del Codi LEI en el Registre Mercantil de Barcelona

A partir del 3 de gener de 2018, entra en vigor la normativa europea sobre identificació de persones jurídiques, que estableix la necessitat de tenir un identificador únic, el Codi LEI, per realitzar operacions sobre instruments financers admesos a negociació en un mercat. (accions, altres instruments cotitzables, productes de renda fixa, bons etc.)

Hauran d’obtenir el Codi LEI, les persones jurídiques que així ho sol·liciti el seu banc, segons el tipus d’operacions financeres que realitzi la societat. Consulti al seu banc si per la seva operativa ha d’obtenir aquest codi identificador.

  • Se sol·licita en el Registre Mercantil.
  • La renovació és anual.
  • Per a renovacions, consultar sobre informació específica
  • Termini màxim d’obtenció: 15 dies hàbils
  • Validesa del codi: durant un any a partir de la data d’emissió o de l’última renovació. Si no se sol·licita la renovació, el codi LEI caduca.

 PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL en el Registre Mercantil de Barcelona

  • Presencialment
  • Per correu postal
  • Per correu electrònic

Qualsevol dubte, consulti a GAFIC, la seva assessoria fiscal, laboral i comptable.

Salutacions,

GAFIC, SLP