Category: Notícies

13 de May de 2019

Com registrar la jornada laboral dels empleats

Benvolguts clients, S’ha aprovat la nova legislació exigeix ​​l’empresari el registre de les jornades dels treballadors amb contracte a temps parcial i a jornada completa. L’incompliment d’aquesta obligació, deriva en sancions per part de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, a continuació […]

14 de February de 2019

Celebrem 10 anys amb Odoo

Aquest any celebrem 10 anys des que vam començar a fer servir la comptabilitat amb Odoo, l’ERP de programari lliure que usen més de 4 milions d’usuaris a tot el món, OpenERP ara anomenat Odoo. Seguim col·laborant més que mai, som partners oficials de Odoo, […]

18 de January de 2019

Despeses deduïbles

La deduïbilitat depèn en gran mesura de l’activitat que exercici el professional. I cal destacar que únicament es poden deduïr les despeses quan disposem de la factura. (Contingut legal de la factura per a poder deduïr despeses) Principals despeses deduïbles: Material d’oficina Subministraments (en cas […]

18 de January de 2019

Alta en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

Alta en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) L’IAE és un impost que s’aplica tant a autònoms com a societats pel fet de realitzar una activitat empresarial, professional o artística en territori Espanyol. Un autònom està exempt d’efectuar el pagament de l’IAE però l’afecta directament, segons la […]

13 de December de 2018

Impostos bàsics dels autònoms

En el següent missatge es detallen els models d’impostos bàsics per als autònoms. Per cada d’ells es detalla l’impost sobre el qual es tributa així com les dates per a la seva presentació. En Gafic podràs consultar sobre tots els models indicats així com qualsevol […]

5 de December de 2018

Inici d’activitat autònoms

Des GAFIC simplifiquem molt l’inici de la seva nova activitat perquè se centri en el seu negoci i en tenir tot preparat per a la seva nova aventura empresarial. Com autònom és rellevant conèixer els passos a seguir en la creació d’un nou negoci empresarial. […]