Category: Laboral

23 de December de 2016

Obligació de Registre de la jornada laboral dels treballadors

Benvolguts clients, Sentències recents per l’Audiència Nacional han vingut establint l’obligació de les empreses de portar un registre exhaustiu de tots els seus treballadors en relació a les hores de presència i això amb independència del tipus de jornada que realitza el treballador, o de […]

31 de December de 2015

Important: Terminis i sancions comunicats de baixa

COMUNICAT MOLT IMPORTANT A continuació els presentem les modificacions importants en els terminis de presentació de comunicats de baixa d’incapacitat temporal per evitar les noves sancions per presentació de fora de termini dels mateixos. Ordre ESS / 1187/2015, de 15 de juny, per la qual […]

16 de November de 2015

Bonificació cotització seguretat social personal investigador R + D + I

Què s’obté? El 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte del personal investigador. Objectiu: Deducció fiscal de les despeses incorregudes en l’obtenció de nous productes o processos, així com en la millora substancial dels mateixos. La […]