Categoría: Fiscal

16 de julio de 2015

Retencions juliol 2015 Professionals, lloguers ….

Benvolguts clients, Els adjuntem Quadre resum: Rebaixa tipus específics de retenció aplicables a partir del 12 de juliol de 2015, publicats el dissabte passat. Tipus de rendiment Retenció fins 12 juliol 2015 Retenció a partir 12 juliol 2015 Rendiments d’activitats professionals 19,00% 15,00% Rendiments d’activitats […]

17 de marzo de 2015

IVA 0% revenedors tablets, mòbils, ordinadors i consoles

Benvolguts clients, Els recordem que el proper 1 abril 2015 entra en vigor el nou apartat g) de l’article 84.Un.2 de la Llei de l’IVA i, amb ell, el nou supòsit d’inversió del subjecte en operacions de lliurament de plata, platí , pal·ladi, així com, […]

16 de diciembre de 2014

Noves Retencions 2015

Benvolguts clients, A continuació els informem de les noves retencions d’IRPF per a l’exercici 2015 i 2016. – Rendiments del treball – Rendiments del capital mobiliari – Rendiments de Capital Immobiliari (Arrendaments o Lloguers) – Rendiments d’activitats econòmiques – Guanys patrimonials – Altres Rendes – […]

16 de diciembre de 2014

Modificacions mòduls 2016

Els presentem les noves modificacions per a les persones físiques que tributin en estimació objectiva (Mòduls) per a l’exercici 2016. IRPF Exclosos els que l’any anterior superi qualsevol les magnituds següents: – 150.000 euros de facturació. Comprèn totes les activitats econòmiques (no agrícoles, ramaderes ni […]

16 de diciembre de 2014

Nous Productes de Tipus Reduït 10%

Nou apartat vuitè l’annex LIVA. (Llistat de productes als quals resulta aplicable el tipus reduït del 10%) • Les ulleres, lents de contacte graduades i els productes necessaris per al seu ús, cura i manteniment. • Dispositius de punció, dispositius de lectura automàtica del nivell […]

16 de diciembre de 2014

ANÀLISI DE LES MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN L’IVA PER LA LLEI 28/2014

ANÀLISI DE LES MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN L’IVA PER LA LLEI 28/2014, DE REFORMA DE LA LLEI 37/1992, I D’ALTRES MODIFICACIONS RELATIVES A AQUEST IMPOST. Amb efectes des del 1 de gener del 2015 (llevat d’excepcions més endavant indicades), la Llei 28/2014, de 27 de novembre […]