Category: Ajudes i subvencions

18 de September de 2012

Fi bonificacions i Recàrrec únic a la Seguretat Social

Benvolgut client, Li comuniquem la supressió per les empreses de l’aplicació de gairebé totes bonificacions en les quotes de la Seguretat Social per contractació, manteniment de l’ocupació o foment de l’autoocupació i, si s’escau, quotes de recaptació conjunta, que s’estiguin aplicant a 15 de juliol de 2012, en virtut […]

4 de September de 2012

Descompte del 50% fins el 2013!

Bon dia, Com a client de GAFIC, pot obtenir un 50% de descompte en les quotes d’assessorament mensuals si ens facilita el contacte d’una empresa (SL o SA) i contracta els serveis amb l’assessoria GAFIC. Per contactes autònoms, CB o SCP obtindrà un 25% de […]