Category: Ajudes i subvencions

12 de December de 2017

Noves subvencions per I+D 2017 i 2018

Benvolguts clients, A continuació els presentem tres ajudes que poden ser del seu interès: AJUDA DESTINADA A PROJECTES DE R + D EN RÈGIM INDIVIDUAL O EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES EMPRESES Què se subvenciona? La creació d’un producte, procés o servei pròxim al mercat, que […]

18 de October de 2016

Subvenció pel foment de l’ocupació per a l’any 2016

Benvolguts clients, Amb la finalitat que en tinguin coneixement, els comuniquem que està vigent la Subvenció pel foment de l’ocupació i que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 31 d’octubre per empreses de Premia de Mar. Les principals condicions per ser beneficiaris […]

16 de November de 2015

Bonificació cotització seguretat social personal investigador R + D + I

Què s’obté? El 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte del personal investigador. Objectiu: Deducció fiscal de les despeses incorregudes en l’obtenció de nous productes o processos, així com en la millora substancial dels mateixos. La […]

15 de May de 2014

Ajudes per a pimes

En breu es publicaran el gruix més important de les ajudes destinades a la PIME. Entre els temes objecte d’ajuda figuren: – Creació i / o millora de productes. – Contractació de personal investigador. – Creació d’empreses. – Adquisició d’actius fixos. – Inversió industrial. – […]

25 de November de 2013

Subvencions per a la internacionalització

Per considerar que potser del teu interès a continuació detallo les 2 convocatòries d’ajut obertes recentment: 1.- PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIO A E.E.U.U. D’EMPRESES ESPANYOLES Que es subvenciona? Projectes d’internacionalització en Estats Units d’empreses espanyoles que es trobin en algun dels 2 supòsits: a)    Que ja tinguin […]

12 de May de 2013

Ajudes i subvencions 2013

Apreciat client, Acompanyem una breu presentació dels principals temes que seran objecte de subvenció en aquest 2013. Aprofitar aquests ajuts és la millor manera de poder recuperar l’esforç realitzat per la seva empresa tant en capital humà com en mitjans materials. Posem al seu servei […]