skip to Main Content

Benvolguts clients,

Amb la finalitat que en tinguin coneixement, els comuniquem que està vigent la Subvenció pel foment de l’ocupació i que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 31 d’octubre per empreses de Premia de Mar.

Les principals condicions per ser beneficiaris d’aquesta subvenció són:
a)    Que l’empresa realitzi una activitat empresarial o professional i que tingui el seu centre de treball a Premià de Mar

b)    Que durant l’any 2016 subscriguin un contracte laboral amb un treballador en situació d’atur, inscrit a la borsa de treball de l’ Ajuntament de Premià de Mar i que el treballador tingui una antiguitat mínima de tres mesos a la borsa de treball

c)    Que el treballador estigui empadronat a Premià de Mar amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

d)    Que el contracte laboral tingui una durada inicial de, almenys, sis mesos

Les bases específiques i la documentació a presentar es poden trobar al següent enllaç de la web de l’Ajuntament:

https://seuelectronica.premiademar.cat/fitxa.php?id=12247

Així mateix, us informem que a www.premiactiva.com està publicat un díptic informatiu

Agraint la seva col·laboració, rebin una cordial salutació

Servei d’Ocupació
Ajuntament de Premià de Mar

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com

Back To Top