skip to Main Content

Benvolguts clients,

Els adjuntem Quadre resum: Rebaixa tipus específics de retenció aplicables a partir del 12 de juliol de 2015, publicats el dissabte passat.

Tipus de rendiment Retenció fins 12 juliol 2015 Retenció a partir 12 juliol 2015
Rendiments d’activitats professionals 19,00% 15,00%
Rendiments d’activitats professionals per inici d’activitat 9,00% 7,00%
Rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació 19,00% 15,00%
Consellers i administradors d’entitats si INCN <100.000 20,00% 19,50%
Rendiments del capital mobiliari 20,00% 19,50%
Guanys derivats d’accions i participacions en IIC 20,00% 19,50%
Guanys derivats d’aprofitament forestals 20,00% 19,50%
Premis en jocs, concursos, rifes 20,00% 19,50%
Arrendaments i subarrendaments d’immobles urbans 20,00% 19,50%
Propietat intel·lectual, industrial, assistència tècnica, arrendament de béns mobles, negocis o mines 20,00% 19,50%
Per la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge 20,00% 19,50%

Consulti la notícia completa en el nostre canal de noticies: “Medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com

Back To Top