skip to Main Content

Els serveis de gestoría administrativa realitzats a través del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya són els següents:

Vehicles o matriculacions nacionals o d’importació

Transferències o Targetes de transport privat i públic de mercaderies
Baixes
Duplicats de documentació
Canvis de domicili

 

Conductors

Renovacions
Duplicats

 

Gestión Administrativa
Back To Top