skip to Main Content
Intercambio Btc

Resum de la situació actual de la fiscalitat i tributació de les moneda digital. Revisa com has de declarar correctament a Espanya els impostos de les teves operacions amb bitcoins, ethereum o similar.

Salutacions,

GAFIC, SLP

La seva assessoria fiscal, comptable i laboral a Barcelona i Madrid.

Back To Top