skip to Main Content

Ajudes per a pimes

En breu es publicaran el gruix més important de les ajudes destinades a la PIME. Entre els temes objecte d'ajuda figuren: - Creació i / o millora de productes. - Contractació de personal investigador. - Creació d'empreses. - Adquisició d'actius…

Subvencions per a la internacionalització

Per considerar que potser del teu interès a continuació detallo les 2 convocatòries d’ajut obertes recentment: 1.- PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIO A E.E.U.U. D’EMPRESES ESPANYOLES Que es subvenciona? Projectes d’internacionalització en Estats Units d’empreses espanyoles que es trobin en algun dels 2…

Ajudes i subvencions 2013

Apreciat client, Acompanyem una breu presentació dels principals temes que seran objecte de subvenció en aquest 2013. Aprofitar aquests ajuts és la millor manera de poder recuperar l'esforç realitzat per la seva empresa tant en capital humà com en mitjans…

Back To Top