skip to Main Content

Benvolguts clients,

Amb efectes als períodes impositius iniciats a partir l’1 de gener de 2015 s’estableix una nova taula d’amortització més simplificada que l’anterior, aplicable a tots els Elements patrimonials.

TIPUS D’ELEMENT Coeficient
lineal màx
Període de
anys màxim
– OBRA CIVIL
Obra civil general 2% 100
Paviments 6% 34
Infraestructures i obres mineres 7% 30
– CENTRALS
Centrals hidràuliques 2% 100
Centrals nuclears 3% 60
Centrals de carbó 4% 50
Centrals renovables 7% 30
Altres centrals 5% 40
– EDIFICIS
Edificis industrials 3% 68
Terrenys dedicats exclusivament
a enderrocs
4% 50
Magatzems i dipòsits
(gasosos, líquids i sòlids)
7% 30
Edificis comercials, administratius,
de serveis i habitatges
2% 100
– INTALACIONS
Subestacions. Xarxes de transport
i distribució d’energia
5% 40
Cables 7% 30
Resta instal·lacions 10% 20
Maquinària 12% 18
Equips mèdics i assimilats 15% 14
– ELEMENTS DE TRANSPORT
Locomotores, vagons i equips de tracció 8% 25
Vaixells, aeronaus 10% 20
Elements de transport intern 10% 20
Elements de transport extern 16% 14
Autocamions 20% 10
– MOBILIARI I ESTRIS
Mobiliari 10% 20
Llenceria 25% 8
Cristalleria 50% 4
Estris i eines 25% 8
Motlles, matrius i models 33% 6
Altres estris 15% 14
– EQUIPS ELECTRÒNICS I INFORMÀTICS.
SISTEMES I PROGRAMES
Equips electónics 20% 10
Equips per a processos d’informació 25% 8
Sistemes i programes informàics 33% 6
Produccions cinematogràfiques,
fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals
33% 6
Altres elements 10% 20

Consulti al seu asesor fiscal i comptable de Barcelona, Premia de Mar

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com

Back To Top