skip to Main Content

Benvolguts clients,

Amb efectes als períodes impositius iniciats a partir l’1 de gener de 2015 s’estableix una nova taula d’amortització més simplificada que l’anterior, aplicable a tots els Elements patrimonials.

TIPUS D’ELEMENTCoeficient
lineal màx
Període de
anys màxim
– OBRA CIVIL
   Obra civil general2%100
   Paviments6%34
   Infraestructures i obres mineres7%30
– CENTRALS
   Centrals hidràuliques2%100
   Centrals nuclears3%60
   Centrals de carbó4%50
   Centrals renovables7%30
   Altres centrals5%40
– EDIFICIS
   Edificis industrials3%68
  Terrenys dedicats exclusivament
a enderrocs
4%50
   Magatzems i dipòsits
(gasosos, líquids i sòlids)
7%30
   Edificis comercials, administratius,
de serveis i habitatges
2%100
– INTALACIONS
   Subestacions. Xarxes de transport
i distribució d’energia
5%40
   Cables7%30
   Resta instal·lacions10%20
   Maquinària12%18
   Equips mèdics i assimilats15%14
– ELEMENTS DE TRANSPORT
   Locomotores, vagons i equips de tracció8%25
   Vaixells, aeronaus10%20
   Elements de transport intern10%20
   Elements de transport extern16%14
   Autocamions20%10
– MOBILIARI I ESTRIS
   Mobiliari10%20
   Llenceria25%8
   Cristalleria50%4
   Estris i eines25%8
   Motlles, matrius i models33%6
   Altres estris15%14
– EQUIPS ELECTRÒNICS I INFORMÀTICS.
SISTEMES I PROGRAMES
   Equips electónics20%10
   Equips per a processos d’informació25%8
   Sistemes i programes informàics33%6
   Produccions cinematogràfiques,
fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals
33%6
   Altres elements10%20

Consulti al seu asesor fiscal i comptable de Barcelona, Premia de Mar

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com

Back To Top