skip to Main Content

Noves Retencions 2015

Benvolguts clients, A continuació els informem de les noves retencions d'IRPF per a l'exercici 2015 i 2016. - Rendiments del treball - Rendiments del capital mobiliari - Rendiments de Capital Immobiliari (Arrendaments o Lloguers) - Rendiments d'activitats econòmiques - Guanys…

Modificacions mòduls 2016

Els presentem les noves modificacions per a les persones físiques que tributin en estimació objectiva (Mòduls) per a l'exercici 2016. IRPF Exclosos els que l'any anterior superi qualsevol les magnituds següents: - 150.000 euros de facturació. Comprèn totes les activitats…

Nous Productes de Tipus Reduït 10%

Nou apartat vuitè l'annex LIVA. (Llistat de productes als quals resulta aplicable el tipus reduït del 10%) • Les ulleres, lents de contacte graduades i els productes necessaris per al seu ús, cura i manteniment. • Dispositius de punció, dispositius…

Novetats Impost sobre societats 2015

Les principals novetats que s'introdueixen en l'Impost sobre Societats per al 2015 són les següents: • Es simplifiquen les taules d'amortització. • Es limita la possibilitat de deduir les deterioraments comptables de l'immobilitzat i de renda fixa, com ja passa…

Back To Top