skip to Main Content

Ajudes per a pimes

En breu es publicaran el gruix més important de les ajudes destinades a la PIME. Entre els temes objecte d'ajuda figuren: - Creació i / o millora de productes. - Contractació de personal investigador. - Creació d'empreses. - Adquisició d'actius…

Back To Top