skip to Main Content

Subvencions per a la internacionalització

Per considerar que potser del teu interès a continuació detallo les 2 convocatòries d’ajut obertes recentment: 1.- PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIO A E.E.U.U. D’EMPRESES ESPANYOLES Que es subvenciona? Projectes d’internacionalització en Estats Units d’empreses espanyoles que es trobin en algun dels 2…

Nova Llei d’emprenedors 2013

Modificacions introduïdes per la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització Entre les mesures establertes per aquesta Llei destaquen les següents : En relació amb l'IVA , Es crea un règim especial de criteri de caixa, que permet…

Back To Top