skip to Main Content

Pujada dels mòduls 4ºT 2012

Benvolgut client, Li infomamos que avui s'ha publicat l'Ordre HAP/2259/2012 per la qual es modifiquen els mòduls del règim simplificat de l'IVA aprovats per al 2012, a causa del increment sofert pels tipus des del passat 1 de setembre, del…

Back To Top