5 de September de 2018 By webmastergafic

Autònoms obligats a l’alta en el Sistema RED

Benvolguts clients,

Des l’1 d’octubre de 2018, els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per via electrònica, inclosa la recepció i gestió de les notificacions.

Per tant, és molt important que acudeixin a la nostra gestoria amb el seu DNI electrònic amb el password i certificat vigent, per a poder tramitar l’autorització en línia a GAFIC el més aviat possible per evitar sancions per no respondre notificacions o similar. Si no disposa del password o el certificat del seu DNIe està caducat, pot acudir a una màquina de la comissària de renovació de DNI per tramitar-lo.

En cas de no disposar de DNI electrònic, ens ho comunica per tramitar el seu certificat digital i s’haurà de personar a l’administració per poder finalitzar el tràmit d’alta com autònom en el sistema xarxa de la seguretat social.

Quedem a la seva disposició,

GAFIC, SLP

La seva assessoria laboral, fiscal i comptable amb nova oficina a Barcelona i Madrid