Assegurances i Risc

La nostra col·laboració amb una corredoria d’assegurances ens permet oferir al nostre client la possibilitat de realitzar estudis i assessorament d’assegurances personalitzades de tot tipus.

Vehicles

– Turismes – Motocicletes – Ciclomotors – Furgonetes – Camions – Embarcacions – Caravanes – Remolcs i semiremolcs

Combinats

– Comerç – Comunitats – Llar

Industrials

– Averia de maquinaria – Danys materials – Mercaderies en trànsit – Transport Aeri – Pèrdua de beneficis

Responsabilitat Civil

– Comunitats – Animals – Explotació – Accident laboral

Estalvi / Inversió

– Fons d’inversió – Plans de Jubilació i Pensions

Vida i Salut

-Accidents – Autònoms – Previsió – Salut – Subsidi – Vida

Assegurances