16 de December de 2015 By webmastergafic

Amortitzacions aplicables en 2016

Benvolguts clients,

Amb efectes als períodes impositius iniciats a partir l’1 de gener de 2015 s’estableix una nova taula d’amortització més simplificada que l’anterior, aplicable a tots els Elements patrimonials.

TIPUS D’ELEMENT Coeficient
lineal màx
Període de
anys màxim
– OBRA CIVIL
   Obra civil general 2% 100
   Paviments 6% 34
   Infraestructures i obres mineres 7% 30
– CENTRALS
   Centrals hidràuliques 2% 100
   Centrals nuclears 3% 60
   Centrals de carbó 4% 50
   Centrals renovables 7% 30
   Altres centrals 5% 40
– EDIFICIS
   Edificis industrials 3% 68
  Terrenys dedicats exclusivament
a enderrocs
4% 50
   Magatzems i dipòsits
(gasosos, líquids i sòlids)
7% 30
   Edificis comercials, administratius,
de serveis i habitatges
2% 100
– INTALACIONS
   Subestacions. Xarxes de transport
i distribució d’energia
5% 40
   Cables 7% 30
   Resta instal·lacions 10% 20
   Maquinària 12% 18
   Equips mèdics i assimilats 15% 14
– ELEMENTS DE TRANSPORT
   Locomotores, vagons i equips de tracció 8% 25
   Vaixells, aeronaus 10% 20
   Elements de transport intern 10% 20
   Elements de transport extern 16% 14
   Autocamions 20% 10
– MOBILIARI I ESTRIS
   Mobiliari 10% 20
   Llenceria 25% 8
   Cristalleria 50% 4
   Estris i eines 25% 8
   Motlles, matrius i models 33% 6
   Altres estris 15% 14
– EQUIPS ELECTRÒNICS I INFORMÀTICS.
SISTEMES I PROGRAMES
   Equips electónics 20% 10
   Equips per a processos d’informació 25% 8
   Sistemes i programes informàics 33% 6
   Produccions cinematogràfiques,
fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals
33% 6
   Altres elements 10% 20

Consulti al seu asesor fiscal i comptable de Barcelona, Premia de Mar

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com