IAE (Impost d'Activitats Econòmiques)
18 de January de 2019 By webmastergafic

Alta en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

Alta en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

L’IAE és un impost que s’aplica tant a autònoms com a societats pel fet de realitzar una activitat empresarial, professional o artística en territori Espanyol. Un autònom està exempt d’efectuar el pagament de l’IAE però l’afecta directament, segons la seva activitat se li assignarà un epígraf que li acabarà incloent en un règim fiscal o un altre.

Hi ha tres categories d’epígrafs, professionals, empresarials i artístics. Hi ha alguns epígrafs similars pel que li recomanem consulti amb Gafic.

Quan es conegui l’epígraf podrà saber a través de quin mètode pot tributar, si a través d’estimació directa normal o simplificada o mitjançant estimació objectiva (mòduls). Alguns epígrafs no permeten triar entre Estimació directa o objectiva per la qual cosa es veurà obligat a tributar i presentar els trimestres, depenent de l’IAE.

Per comentat, l’epígraf és molt important ja que establirà les seves obligacions comptables i fiscals.

Qui està obligat a pagar l’IAE?

  • A partir del tercer any només estarà obligat al pagament de l’IAE si durant el primer any d’activitat va tenir un import net de xifra de negocis superior al milió d’euros.
  • Tant autònoms com societats estan exempts durant els dos primers anys d’activitat.

Per a més informació contacti amb el seu assessor fiscal, comptable i laboral especialitzat en Odo