Col·legis Professionals
14 de November de 2018 By webmastergafic

Alta en Col·legi Professional

Alta en Col·legi Professional

En primer lloc, un col·legi professional és una associació civil no lucrativa, format per professionals d’una sola branca, interessats en agrupar-se per treballar en benefici de la seva professió.

Van ser creats per dur a terme un control independent i imparcial de l’activitat professional que permet a la ciutadania exercir els seus drets.

Per a l’àmbit territorial corresponent a l’Estat, la col·legiació és obligatòria, per imperatiu de la Llei 2/1974 de Col·legis Professionals (Art. 3.2.), Els Estatuts generals i particulars de la professió (Art. 9.b), les lleis autonòmiques de Col·legis Professionals i la Llei de Creació dels Col·legis Professionals de DTS i AA.SS (Art. 3r).

Què ofereixen els col·legis professionals?

  • Disposen d’un codi deontològic que serveix d’empara a l’exercici de la professió
  • Desenvolupen accions de formació específica.
  • Ofereixen serveis d’assistència jurídica, publicacions entre d’altres.
  • Defensen els interessos de la professió davant els poders públics
  • Compten amb una seu on compartir experiències, analitzar tendències, etcètera.

Què s’entén per professional?

Els professionals liberals són els que duen a terme activitats que tenen un marcat caràcter intel·lectual, que requereixen una qualificació de nivell alt i que estan sotmeses habitualment a una reglamentació professional precisa i estricta.

  • Professionals de la salut com metges, naturòpates, fisioterapeutes,
  • Professions de l’àmbit de l’assessorament legal, fiscal i econòmic com advocats, notaris, comptables, assessors fiscals,
  • Professions científiques i tècniques. Aquí s’engloben principalment enginyers i químics.

Per al professional liberal, assessors fiscals, advocats, metges, arquitectes o auditors, tenir una assegurança de Responsabilitat Professional és important ja que és financerament responsable de qualsevol dany causat en l’exercici de la seva professió.

Consulteu amb Gafic l’assegurança de responsabilitat que millor s’adapti a la seva professió.

Consulta aquí la teva assegurança de responsabilitat