15 de May de 2014 By webmastergafic

Ajudes per a pimes

En breu es publicaran el gruix més important de les ajudes destinades a la PIME.

Entre els temes objecte d’ajuda figuren:

– Creació i / o millora de productes.
– Contractació de personal investigador.
– Creació d’empreses.
– Adquisició d’actius fixos.
– Inversió industrial.
– Internacionalització.
– Col · laboració amb altres empreses i / o universitats.
– Medi ambient.
– Tecnologies de la Informació i Comunicacions.

Si té previst fer algun projecte o inversió durant aquest 2014, contacti amb nosaltres, a fi de poder saber, sense cap compromís, quines serien les possibles ajudes aplicables a aquest.

Avançar és la millor manera de poder optar als ajuts que aviat sortiran.

Salutacions cordials,

GAFIC, SLP
La seva assessoria integral de comptabilitat, fiscalitat i laboral.